REVIEW MỘT NGÀY CHỤP ẢNH CƯỚI Ở LÝ SƠN(Rin Wedding - Lý Sơn TOURL) Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2019 Xuất phát từ ĐN ra cảng Sa Kì có 3 cách:Cách 1: Đi Tàu Hỏa: Ga Đà Nẵng à Ga...

Xem tiếp