Album Ảnh Cưới đẹp của một CD-CR " Hồng Nhung " đã không ngại vượt hơn 1000 Km từ Thủ đô Hà Nội vào thiêng đường ảnh cưới Đà Nẵng.  Rin mời bạn cùng trải nghiệm những Thước Ảnh Cưới...

Xem tiếp